Latest News

Contains a list of all latest news/updates of Nepal International Theatre Festival 2019.

Primeminster Oli with the felicitated members

Prime Minister Oli inaugurated the Nepal International Theater Festival 2019

There will be regular theatre performances in 4 theatres of Kathmandu during the festival. The performances will be in Mandala Theatre, Kausi Theatre, Theatre Mall and Shilpee Theatre. The festival will showcase the 30 national and international plays from 9 different countries including Nepal, India, Bangladesh, Afghanistan, Norway and Italy. In additions to the plays, there will be daily panel discussions on different socio-political issues.

अपाङ्गता भएका दर्शकहरूका लागी महोत्सवको पहुँचयुक्त्तता बारेमा जानकारी

“समाज रूपान्तरणका लागी नाटक” को मुख्य नारा सहित यहि फाल्गुन १३-२० सम्म नेपाल अन्तराष्ट्रिय नाटक महोत्सवको संचालान हुन गईरहेको छ। यस महोत्सबमा ९ वटा देशका २८ वटा नाटकहरू प्रदर्शन हुनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ४ वटा नाटकघरहरूमा यी नाटकहरू प्रदर्शन हुनेछन्। हामीले यस नाटक महोत्सबलाई अपाङ्गता भएका दर्शकहरूका लागी पनि सके सम्म पहुँचयुक्त हुने किसिमले संचालन गर्न लागेको जानकारी गराउन पाउँदा हामी गौरवान्तित छौं।

Scroll to Top